o projekcie


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.


Zamawiający - Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.


Wykonawca: TRAKT S.A. oraz CONTEK PROJEKT.


Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej 765 Staszów – Osiek.

Rozbudowany zostanie odcinek o długości około 17,3 km od km 35+933,50 do 53+200,50.


Termin zakończenia robót budowlanych - 31 października 2014 roku.


Inwestycja zlokalizowana jest w całości w powiecie staszowskim.


Parametry techniczne odcinka po rozbudowie:

 • droga wojewódzka klasy G,
 • kategoria ruchu KR4,
 • prędkość projektowa w terenie zabudowanym 50 km/h,
 • prędkość projektowa poza terenem zabudowanym 60 km/h,
 • szerokość jezdni 7,0 m.

Zakres robót drogowych obejmuje:

 • budowę ciągu pieszego do skrzyżowania z drogą na ,,Golejów”,
 • rozbudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej 765 z drogami powiatowymi i gminnymi.

Pozostałe elementy objęte zakresem inwestycji:

 • przebudowę wiaduktu(kliknij i zobacz szczegóły) i kolejowej sieci teletechnicznej,
 • odmulenie i udrożnienie rowów odwadniających drogę,
 • budowę i przebudowę przepustów pod drogami i zjazdami na posesje oraz działki,
 • instalacja urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

Cele inwestycji:

 • poprawa połączenia dróg krajowych nr 73 i 78 z drogą krajowa nr 79,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 765,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających w sąsiedztwie korytarza drogi wojewódzkiej Nr 765,
 • bezkolizyjna dostępność komunikacyjna do aglomeracji katowickiej, lubelskiej i rzeszowskiej,
 • umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 765.

Zamówienie o wartości 31 mln 989 tys. zł, zostanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego ,,Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.


najnowsze informacje

28 grudzień 2014

Film promocyjny - zakończenie inwestycji rozbudowy DW765.


Dziś o godz. 18.15 w TVP Kielce wyemitowany zostanie film o zakończeniu II-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 i tym samym całej inwestycji. W podsumowującym projekt filmie o rozbudowanej drodze wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek oraz wybudowanej obwodnicy m. Osiek opowiedzą przedstawiciele ŚZDW w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego. Serdecznie zapraszamy! Film (kliknij i obejrzyj).19 grudzień 2014

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.17 grudzień 2014

Uroczyste oddanie II-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek. Zakończono budowę obwodnicy miasta OsiekDobiegł końca II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek, polegający na budowie obwodnicy Osieka. 17 grudnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie obwodnicy miasta Osiek.  W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich: Marszałek Województwa Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski...
27 wrzesień 2014

Film promocyjny - zakończenie I-go etapu inwestycji


Dziś o godz. 19.10 w TVP Kielce wyemitowany zostanie film o zakończeniu I-go etapu inwestycji. W podsumowującym projekt filmie o rozbudowanej drodze wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek opowiedzą przedstawiciele ŚZDW w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego. Serdecznie zapraszamy! Film (kliknij i obejrzyj).26 wrzesień 2014

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.19 wrzesień 2014

Uroczyste oddanie I-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek.17 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie ponad 17 kilometrowego odcinka drogi. W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich...
5 wrzesień 2014

Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 765, trwa budowa obwodnicy m. Osiek.Rozbudowa ponad 17 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek dobiega końca. Wykonawca przygotowuję się do odbioru końcowego, który odbędzie się 17.09.1024r...najnowsze zdjęcia

17 grudzień 2014

19 wrzesień 2014

5 wrzesień 2014

22 sierpień 2014

8 sierpień 2014